Бъди успешен с перфектно невербално поведение

За да постигнем успех в различните ситуации е важно как използваме езика на тялото, когато се представяме. Човек предава информация чрез вербална и неречева форма на общуване – жестове, поглед, темп на гласа, интонация, мимика, поза, разстояние и т.н. Понякога е трудно при комуникацията да разбереш дали хората са искрени. Често се оказва, че вербалната комуникация, […]