Намаляли ли са печалбите на фирмата, както и ефикасността на служителите?
Може би имате нов екип, но липсва сплотеност?

Желаейки да увеличите ефективността на вашите служители и да увеличите печалбата си то отлично решение за вас е фирменото обучение.

Какво ще получите –

  • Нова информация за служителите
  • Практически упражнения и теоретичен материал съобразен със спецификата на вашата фирма.

Провежданео на обучение на вашите служители и последващият мониторинг ще спомогне за развитие психологическата атмосфера в организацията. Мотивация, по-високо качество на работа, по-голям синхрон между служители.

 

Какво предлагаме:

Екип от професионалисти, които ще помогне да решите стоящите пред вас задачи.

  • Програми по различна тематика за съответния бизнес, адаптирана специално за вашата организация
  • Проследяване ефекта върху служителите и оценка за извършената работа.

 

Ако вас ви заинтригува нашето предложение аз и моят екип сме готови към диалог за обсъждане на детайлите и условията за нашето сътрудничество. Свържете се с нас.