ИЛЮЗИИ

Благодаря за съдействието и подкрепата на проф. А. Киотака за написването на тази статия. Създаващите илюзии картини, изработени от проф. Акиоши Киотака, определят психическото състояние на човек чрез оптическото възприятие, или по-точно начина, по който мозъкът възприема определени форми и цветове като динамични или статични изображения. На своя сайт http://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-e.html проф. Киотака предупреждава, че някои […]

ТЕСТ ЗА ЛОГИЧЕСКО И ЕМОЦИОНАЛНО МИСЛЕНЕ

  Двете полукълба на мозъка работят по различен начин, което е доказано от невропсихологията. Лявото полукълбо отговаря за логическата и лингвистичната страна на умствените операции, а дясното – за тяхната цялостност, емоционалност и образност. Тази функционална асиметрия на човешкия организъм се проявява в различни форми на поведение. Различните поведенчески реакции могат да принадлежат на съответния […]

Щастие + Усмивка = Здраве

Причините за  щастието са индивидуални. Те могат да бъдат категоризирани по общи признаци, като духовно търсене, материална удовлетвореност, социална ангажираност и др. Какво е необходимо, за да се почувстваш щастлив? За някои хора щастието се измерва в това да печелят повече пари, да имат скъпи материални придобивки. За други щастието е постигане на определена цел […]

Бъди успешен с перфектно невербално поведение

За да постигнем успех в различните ситуации е важно как използваме езика на тялото, когато се представяме. Човек предава информация чрез вербална и неречева форма на общуване – жестове, поглед, темп на гласа, интонация, мимика, поза, разстояние и т.н. Понякога е трудно при комуникацията да разбереш дали хората са искрени. Често се оказва, че вербалната комуникация, […]

Психология и креативно мислене

Развитието на креативното мислене предоставя възможност на човек да променя не само собственият си живот, но също и живота на другите. Като използват определени техники и методи, психолозите успяват да провокират и развиват креативното мислене на клиентите си, така че те да бъдат удовлетворени от постигнатите резултати. Креативното мислене е различно от творческото мислене. Създаването […]