Умора

Умението ни да се предпазим от умората изисква да опознаем физическите и психическите качества на нашето тяло. Необходимостта от преценка на степента, до която сме в  състояние да извършваме дейност без претоварване, е важна, защото съхраняваме здравето си и ще можем по-дълго време да сме максимално продуктивни без негативни последици. По-голяма част от хората изискват […]

ПИРАМИДАТА НА ФРАНКЛИН

ПИРАМИДАТА НА ФРАНКЛИН ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО Бенджамин Франклин – политик, учен, изобретател, един от авторите на конституцията на САЩ. Той е автор на фразата „Времето е пари“. Пирамидата на Франклин Жизнени ценности – те са фундаментът на пирамидата, който винаги съществува в нашият живот. Те принадлежат на духовната сфера, макар че в съвременният свят […]

Отлагане или прокрастинация – управление на времето

Прокрастанацията или отлагането е част от управлението на времето. Прокрастинация (от англ. ез. рrocrastination – задържане, забавяне, от лат. procrastinatus: pro- (вместо напред), crastinus – утре) в психологията означава склонност към постоянно „отлагане за утре” – даже на важната и неотложна работа – водещо до болезнени психологически ефекти. Осъзнавайки необходимостта от изпълнение на конкретни важни […]

Какво е UX Manager?

  Управлението на потребителския опит /преживяване/ (User Experience, UX) дава възможност да се постигнат по-добри бизнес резултати и да се подобри практиката и знанията, които имат клиентите, използвайки определен продукт или услуга. За да бъде резултатна работата на UX мениджъра е необходимо да се осигурят подобрени тестови оценки, което означава предоставяне на информация за бизнеса […]

Какво научихте от страха си?

Всеки човек в живота си е бил изплашен или интуитивно е изпитвал страх от нещо, без да знае конкретната причина. Има и хора, които знаят причината, осъзнават че нямат основание да се страхуват, и въпреки това избягват ситуациите, пораждащи страховете им. При някои хора травмата, отключила страха, е много болезнена, провокирана в детството или в […]

Скритите причини за конфликтите на работа

Причините за конфликтите, когато сте на работа, са от различно естество. Важно е те да бъдат анализирани, защото тези конфликти нямат само външна изява с определените поведенчески реакции, необходимо е да се търси вътрешно причинно-следствената връзка, която е основен фактор за конфликтите. Някои от по-често срещаните външни причини са: Различни шумове – силно говорене, кашляне, […]

Професонален стрес

Професионалният стрес е често срещано състояние, което има негативно или положително  влияние върху личността. Работната среда изисква постоянна адаптация и реадаптация, поради междуличностните проблеми, конфликтните ситуации, кратките срокове и т.н., които са  предпоставка за възникването му. Влиянието на стреса променя редица показатели на биохимичното, физиологичното и психологичното състояние на човека. Изменения настъпват в  поведението, в […]

ГНЯВ

Определени ситуации или хора могат да провокират гневни реакции, които водят до ускоряване на пулса, повишаване на кръвното налягане, напрягане на мускулите, зачервяване на лицето. Причините за гнева може да са различни: когато сме разочаровани, критикувани, неразбрани, отблъснати, измамени, пренебрегвани, изоставени и самотни. Как се справяме с проблема? Някои хора след като се ядосат, се […]

Мислите, Събеседвате или Действате? – ТЕСТ

Тест, определящ поведението на човека, създаден от психолога Н. Н. Оброзов. Изберете един от трите отговора, съответстващ на вашето мислене, преживяване и поведение. След като попълните теста и го изпратите на e-mail: office@krasena.com, ще получите резултата от теста. Благодаря Ви! Линк към теста – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepgPTo2K_xuS_MPhcT5CnOKqv70ZbqfOTBeGjn2dcNSfrQQg/viewform?c=0&w=1

Провеждане на интервю със STAR method

Провеждане на интервю прилагайки STAR method Джей Гълбрайт е разработил поведенческо интервю, чрез което се определят и преценяват качествата на кандидатите за работа в компаниите. Струкурираното интервю предоставя възможност да се прецени поведението на служителите в няколко области: Оценка на компетентностите; Аналитично мислене и планиране; Ориентация към резултата; Лоялност към организацията; Стресоустойчивост; Лична активност и […]