ТЕСТ ЗА ЛОГИЧЕСКО И ЕМОЦИОНАЛНО МИСЛЕНЕ

 

Двете полукълба на мозъка работят по различен начин, което е доказано от невропсихологията. Лявото полукълбо отговаря за логическата и лингвистичната страна на умствените операции, а дясното – за тяхната цялостност, емоционалност и образност. Тази функционална асиметрия на човешкия организъм се проявява в различни форми на поведение. Различните поведенчески реакции могат да принадлежат на съответния ляв или десен тип мислене.

Можете да проведете няколко вида упражнения и да разберете какъв тип реакции преобладават при Вас.

Вземете лист и молив. След като прочетете задачата, отбележете на листа какъв тип реакция имате – лява или дясна.

 

Първа задача

Поставете пред себе си ръцете си и преплетете пръстите си. Кой от двата палеца е отгоре – левият или десният? Ако е десният палец, то при Вас реакцията е от десен тип – отбележете на листа буквата „Д”. Ако отгоре е левият палец – реакцията е от ляв тип. Отбележете с „Л”.

Втора задача

Стойте с отворени очи. Поставете показалците си пред очите, все едно че се прицелвате с оръжие. Фиксирайте точката, в която „стреляте” (без да затваряте очите си). Сега затворете едното си око, а след това и другото. Ако точката на прицелване в един от двата случая се премести при затворено дясно око, Вие имате десен тип реакции. Ако се премести при затворено ляво око – Вашите реакции са от ляв тип.

Трета задача

Скръстете ръце пред гърдите си и вижте коя от ръцете ви е отгоре – лявата или дясната. Отбележете резултата.

Четвърта задача

Пляскайте с ръце. Обърнете внимание, коя ръка е отгоре при това действие. Отбележете резултата.

 

След като изпълните посочените задачи, Вие можете да определите (разбира се, с известно приближение) своя тип мозъчна асиметрия.

Първата задача Ви дава възможност да определите общия характер на Вашите психологически дадености – дали са логически или емоционални.

Втората задача дава информация за черти на характера Ви, като твърдост и агресивност.

Третата задача позволява да съдите за склонността си към позьорство и кокетство.

Четвъртата задача акцентира на черти от характера Ви, като решителност или нерешителност.

 

Според резултатите от тестовете са описани и типовете реакции.

 

 1. Д Д Д Д – Ориентация към общоприето мнение – (стереотипи). Консервативен тип характер с най-стабилно (правилно) поведение.
 2. Д Д Д Л – Неуверен консерватизъм, слаб темперамент. Характерна черта е нерешителността.
 3. Д Д Л Д – Склонност към кокетство, решителност, чувство за хумор, активност, енергичност, артистичност. При общуване с такъв тип хора са необходими хумор и решителност, тъй като този силен характер не приема слабите типове.
 4. Д Д Л Л – Рядък и самостоятелен тип характер. Показност и кокество. Имат чувство за хумор. Усеща се мекота и артистичност при общуване.
 5. Д Л Д Д – Деловия тип характер, съчетаващ аналитичен ум и мекота. По-често се среща у жените. Общоприетият тип на делова жена. Бавно приспособяване, предпазливост. Такива хора рядко се включват в директни конфликти. При тях преобладава пресметливостта, търпимостта, бавност в развитие на отношенията, известна студенина и резервираност.
 6. Д Л Д Л – Най-слабият тип характер. Среща се много рядко. Беззащитността и слабостта са свързани. Поддават се на различни влияния. Среща се предимно при жените.
 7. Д Л Л Д – Склонност към нови впечатления, способност да не създават конфликти. Особена мекост във взаимоотношенията, непостоянство. На подобни характери са свойствени емоционална забавеност и мрачност във връзките. Активна и водеща роля при общуване.
 8. Д Л Л Л – Независим и непостоянен тип характер – основната черта е аналитичността. Този тип характер се среща рядко.
 9. Л Д Д Д – Често срещан тип характер с много добра адаптация към различни условия. Лесно контактува с различните типове характер. Поддава се на чуждо влияние. Основна черта – емоционалност, в съчетание с недостатъчна настойчивост, която преди всичко се проявява в основните стратегически въпроси (брак, образование и т.н). При мъжете емоционалността е понижена, наблюдава се и склонност към флегматичност.
 10. Л Д Д Л – Слаба настойчивост, мекота, отстъпчивост, наивност. Изисква особено грижливо отношение към себе си.
 11. Л Д Л Д – Най-силният тип характер, трудно се поддава на убеждение. Склонен да проявява настойчивост, но понякога има проблеми при преследването на второстепенни цели. Строга индивидуалност. Притежава енергичност и способност за преодоляване на трудности. Не зачита чуждата гледната точка. Такива хора не обичат инфантилността. Консервативни са.
 12. Л Д Л Л – Силен, но ненатрапчив характер. Не се поддава на убеждение. Основна черта е вътрешната агресивност, прикрита с външна мекота и емоционалност. Бързо взаимодействие, но бавно взаиморазбиране.
 13. Л Л Д Д – Дружелюбие и простота, известна разхвърляност на интересите.
 14. Л Л Д Л – Основни черти: лековерност, мекота и доверчивост. Това е много рядък тип характер.
 15. Л Л Л Д – Емоционалност в съчетание с решителност (основна черта). Енергичност, известна разхвърляност – водят до това, че подобни характери под влияние на емоциите са склонни към бързо приемани и необмислени решения. При общуване с тях са необходими допълнителни механизми на задържане.
 16. Л Л Л Л – Този тип характер притежава способност да се погледне по нов начин на нещата (новаторство), по-голяма емоционалност, индивидуалност, егоизъм, упорство (инат), защитеност, която преминава в затвореност. Очароват околните с усмивката си.

 

Източник:

Малка енциклопедия на психологическите тестове – изд. ХОМОФУТУРУС

http://www.homo-futurus.com