Бъди успешен с перфектно невербално поведение

За да постигнем успех в различните ситуации е важно как използваме езика на тялото, когато се представяме. Човек предава информация чрез вербална и неречева форма на общуване – жестове, поглед, темп на гласа, интонация, мимика, поза, разстояние и т.н.

Понякога е трудно при комуникацията да разбереш дали хората са искрени. Често се оказва, че вербалната комуникация, основана на речта, представя една информация, а невербалното послание е противоположно на нея. Получава се сблъсък между истина и лъжа. Кое е вярното? Ако съзнателно не се провокира заблуждение, то трябва да вярваме на невербалната комуникация. Най-често вербалната комуникция е съзнателна, подготвена, запланувана, с предварително изготвен текст. При невербалната комуникация имаме емоции, жестове и поведение, което се дължи на социално обусловени норми, но също и на индивидуални особеностти, разкриващи нашето истинско „АЗ” чрез импулсите на подсъзнанието.

Очите са прозорец към истинския, вътрешен свят на човека. Възможността на зениците за промяна, свиване и разширение, както и динамиката на процеса (пупилометрия), цели да разкрие как определени фактори влияят върху психическото състояние на човека (Janisse M.P)

Реакциите на зеницата могат да се използват да индексират степента на обработка на централната нервна система, разпределени като задача. Степента на зеничната дилатация (разширение),  предизвикана от една задача, отразява активиране на обработващите модули в мозъка, независимо от това дали тези модели допринасят за обработване на информацията (разпределение на вниманието, идентификация на стимулите, поддържане функциите на паметта, семантично разработване, отговор на реакции, рефлекси) или емоционална обработка (напр. прилагат и интерпретират  ефективна валентност). (Dr. John Andreassi 2007)

Много изследвания са показали високата информативност на пупилографските показатели при оценка на функционалното състояние на нервната система, състоянието на вегитативната регулация, адаптационните възможности, скоростта на възстановяване и степента на изтощение на организма (Бородавко В.К., Пелищук В.К., 1994). Реакцията на зеницата при стимули (светлина, звук, глас, болест и т.н.) се явява безусловен рефлекс, който не се контролира от страна на главния мозък, и следователно от съзнанието. Зеницата е уникален и чувствителен индикатор на широк спектър физиологични процеси, зависещи от състоянието на симпатико-парасимпатиковата система. (Куцало, Анатолий 2007)

Зениците изразяват нашето отношение и вътрешната ни нагласа към информацията, която получаваме. Ако човек е развълнуван, или темата на разговора му е интересна, ако харесва човека, с когото общува, зениците се разширяват. (Уайт и Малцман, 1977г.)

Тази реакция се появява и при силен шок, изненада, болка. При негативни емоции – ярост, гняв, тревога – зениците ни се свиват. Ако човекът пред вас трябва да се напрегне и усилено да мисли, тогава зениците също се разширяват, но премине ли се определен праг, в който се получава дискомфорт, зениците се свиват.

Ако погледнете отблизо в оцветената част на окото на човек, ириса, може дори да разберете нещо за личността му (Larsson et al., 2007).

Опитайте отблизо да откриете „криптове” в очите (линии, които излизат от ириса, означени с 1 на фигурата). Това означава, че съм топъл, мек човек. Ако видите набраздявания (означени на фигурата с 3), тогава, внимавайте, аз съм импулсивна натура.

Криптовете се свързват най-вече с петте взаимосвързани поведения, т.е. чувства, деликатност, топлота, доверие и позитивни емоции, докато бръчките в ириса се свързват с импуливността.

Тези открития предполагат, че тъй като Pax6 индуцира недостатъци или липса в тъканите, както на двата ириса, така и на левия преден сингуларен кортекс, Pax6 може да повлияе на степента, до която хората се ангажират в просоциално поведение.

Искате ли да сте успешен, да имате печеливши сделки, наблюдавайте събеседника в очите и ще узнаете повече за него.

За да можете добре да разчетете невербалната информация, която предава събеседникът Ви, обърнете внимание на жестовия сноп. Това означава, че обхващате няколко невербални знака, а не само конкретен  жест.

Науката, която изучава знаците, не само като групирани заедно, но и поотделно, е семиотиката. Тя включва знаковите процеси (семиоза), причината за създаването на определен знак, символ, заедно с неговото разбиране и значение (сигнификация) в комуникацията.

 

Key words

  • psychology, nonverbal languages, pupillometry

 

References:

Janisse M.P. Pupillometry. The psychology of the pupillary response. Washington: Hemisphere Publ. Corp., 1977, 204 p.

Dr. John Andreassi, editor of International Journal of Psychphysiology, with guest editor Eric Granholm „Pupillometric Measures of Cognitive and Emotional Processes““ (PDF). Retrieved 2007-07-16.

http://www.dissercat.com/content/pupillometriya-v-kachestve-metoda-ekspress-diagnostiki-narkoticheskoi-intoksikatsii#ixzz471HWa0s7 – Пупиллометрия в качестве метода экспресс-диагностики наркотической интоксикации тема диссертации и автореферата по ВАК 14.00.20, кандидат медицинских наук Куцало,Анатолий 2004

Psychophysiology: Human Behavior & Physiological Response – John L. Andreassi

Associations between iris characteristics and personality in adulthood, Biological Psychology, Volume 75, Issue 2, May 2007, Pages 165-175,Mats Larsson, Nancy L. Pedersen, Håkan Stattin