Психология и креативно мислене

Развитието на креативното мислене предоставя възможност на човек да променя не само собственият си живот, но също и живота на другите. Като използват определени техники и методи, психолозите успяват да провокират и развиват креативното мислене на клиентите си, така че те да бъдат удовлетворени от постигнатите резултати.

Креативното мислене е различно от творческото мислене. Създаването на продукт е творчество, а креативността е новата, уникална идея.

Креативните хора са по-търпеливи към обкръжаващите ги защото знаят, че всеки човек гледа на света по различен начин. Те успяват в трудна ситуация да намерят необикновено решение.

Креативен ли съм? Необходимо ли е да бъда такъв? В повечето случаи, ако не попаднем в някоя неспецифична ситуация, не се налага да бъдем креативни. Причината е изграденият стереотип на поведение.

Има професии, в които за да бъдеш професионалист, е необходимо да мислиш креативно. Да мислиш различно. Как става това? Има няколко основни фактора, за да си креативен. Необходимо е да си добре информиран в областта, в която искаш да измислиш нещо ново. Преимущество е новият подход, поглед върху придобитите знания чрез провокация. Важно е каква личност сте, имате ли творчески потенциал и как възприемате света. Какви са сънищата и мечтите ви. Една комплексност от фактори, които влияят върху вашето изграждане като иноватор.

Информираност – провокация – креативност/ИПК/

Креативното мислене е съзидателно и революционно, то е ценно за бизнеса, изкуството, науката, навсякъде където има развита конкуренция и динамични жизнени процеси.

Необикновената, оригиналната идея разкрива нестандартното виждане на проблема и решаването му по уникален начин. Креативните хора са иноваторите, движещи света.