Умора

Умението ни да се предпазим от умората изисква да опознаем физическите и психическите качества на нашето тяло. Необходимостта от преценка на степента, до която сме в  състояние да извършваме дейност без претоварване, е важна, защото съхраняваме здравето си и ще можем по-дълго време да сме максимално продуктивни без негативни последици. По-голяма част от хората изискват максимума от себе си, мотивирайки се да докажат на себе си и другите, че могат да издържат на по-голямо натоварване.

Работната ангажираност, съпътствана с  прекалено удължено работно време (повече от 8 часа), изразяващо се в  поставянето на специфични задачи, които отнемат повече физическа и психическа енергия, е свързвано с настъпването на умора. Ако не се предостави възможност на организма да се възстанови, активността му постепенно намалява, което неминуемо води до преумора. Симптомите са индивидуални – отпадналост, сънливост, разсеяност, проблем със запаметяването, раздразнителност, безпричинно и импулсивно повишаване на глас и др. Неглижирането на симптомите и продължаването на работа води до изтощение и по-дълъг период на възстановяване. Причините за умората могат да бъдат и съпътстващи, като липсата на движение, недостатъчно здравословно хранене, придружено с намаляване нивата на определени витамини в организма, недостатъчен сън  и други.

Ние говорим за физическа и психическа умора, но всъщност умората е винаги психофизическа. Все едно дали тя е настъпила поради физическа или поради психическа работа – психическата умора е физическа и обратно, физическата умора е и психическа.

Характерно за умората при физическата дейност е, че се  засяга тази част от тялото, която е най-натоварена, и после обхваща другите части от организма. Ако се работи продължително време и без почивка, пред екрана на компютъра се натоварват очите – получава се зачервяване, дразнене, изразено със сърбеж и парене. Усеща се и главоболие. Неусетно, но постепенно умората обхваща и гръбначния стълб и настъпват схващания, придружени с изтръпване на крайниците. След многогодишно подценяване на проблема се появяват периодични и впоследствие постоянни болки последвани от изкривявания (на гръбнака, деформация на краката и пръстите на ръцете), ако не се вземат своевременни мерки. Честата почивка със съответните физически упражнения помага за възстановяването на енергията и  намаляване на симптомите.

За предотвратяване на симптомите е необходимо да се мисли предварително. Например за да запазим зрението си, грижата за очите е основен процес – добре е да мигаме по-често на определен интервал от време, когато сме пред монитора, за да се овлажнява роговицата на окото. Същевременно за да отпочиват очните мускули е добре за няколко минути да гледаме в далечината по възможност към парк, дървета или зеленина, защото зеленият цвят действа успокояващо и отпочиват не само очите, но и целият организъм.

Необходимо е да се прави разлика между физическа (обективна) и субективна умора. Организмът може да е уморен, но да няма усещане за умора. И обратно, може да не е изразходвана никаква енергия, а да се усеща умора, което е обусловено от индивидуални различия между хората. Има лица, които усещат умора при запазени сили и обратно – други усещат умора при голяма загуба на енергия.  При първия случай хората имат достатъчно сили, но ги използват неправилно, а при втория тип се злоупотребява с изразходването на енергията, работи се до пълно изтощение, преумората води до нервен, психически или изцяло физически срив, а понякога се стига дори до болнично лечение.

От физиологична гледна точка умора настъпва при понижаване на работоспособността на нервната система. Причините, които я пораждат, са няколко. Има дразнители, които уморяват без фактически да сме извършили някаква работа и да сме изразходвали енергия, например при прекалена горещина или непоносим студ, задушен въздух в непроветрена стая и други. Констатирано е, че монотонните впечатления също уморяват – постоянен шум, еднообразна песен и т.н.

Най-важни условия за намаляване на умората са:

  • Сънят, който възстановява нервите и мускулите на тялото, подобрява здравословното състояние на целият организъм.
  • Храната – консумирането на разнообразна и витаминозна храна.
  • Физически упражнения, които са съобразени с физическото състояние и не натоварват. Те усилват функциите на дишането и кръвоснабдяването.

Възникването на преумората е строго индивидуално – при някои хора настъпва след продължителна физическа или психическа работа, а други хора за кратко време започват да чувстват отпадналост.

Преумората настъпва при продължителна физическа или психическа работа, като по отношение на причините за появата на това състояние се наблюдават големи индивидуални различия; при определени условия при едни лица се получава умора, докато при други се констатира преумора. Продължителната преумора, причиняваща временна нетрудоспособност на човек, наричаме изтощение. Характерно за него е че се проявява в две форми: пасивна, под формата на физическа и психическа отпадналост, и активна, при която лицето е крайно неспокойно – движи се, говори и във всички извършващи се от него дейности се наблюдава енергичност.

Установено е, че при лица, извършващи продължителна монотонна дейност, настъпват следните психологически промени – времето за реакция става по-продължително, усетливостта се понижава, вниманието отслабва, грешките се увеличават, запомнянето се затруднява. Освен наблюдаваните психически промени се отбелязват и физиологически изменения – отслабване на мускулатурата, промяна в дишането, промени в кръвообращението и други в зависимост от извършваната дейност.

Необходимо е човек да има точна преценка за физическите и психическите си възможности, за да предотврати настъпването на умора, преценявайки времето и начина за пълноценна почивка, която да възстанови загубата на сили и енергия.