ПИРАМИДАТА НА ФРАНКЛИН

ПИРАМИДАТА НА ФРАНКЛИН

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Бенджамин Франклин – политик, учен, изобретател, един от авторите на конституцията на САЩ. Той е автор на фразата „Времето е пари“.

Пирамидата на Франклин

Жизнени ценности – те са фундаментът на пирамидата, който винаги съществува в нашият живот. Те принадлежат на духовната сфера, макар че в съвременният свят много хора не им обръщат внимание. Материалното преобладава, повечето хора искат да спечелят много пари, но никога не могат да отговорят на въпроса колко пари са им нужни. Но има и хора, чиито ценности са желанието да помагат на другите, да имат власт, да бъдат известни, да посветят времето си на семейството. Може да изберете няколко неща като жизнени ценности, но най-важно е това, с което искате да се занимавате и да посветите на него живота си. Да се реализирате и да бъдете щастливи.

Глобалната цел е разположена в основата на ранните жизнени ценности. Ако жизнените ценности са основата на пирамидата и отговорят на въпроса „Защо живея?“, то глобалната цел представлява максимално желаният резултат от живота.

Например, младеж иска да бъде професионален баскетболист, избира като смисъл на жизнената си реализация спортното поприще и иска да получи световна известност и легендарна слава. Главната цел е победа в световното първенство по баскетбол.

Генерален план – точни инструкции за това как да бъде достигната глобалната цел. Например баскетболистът трябва да започне да играе в силен отбор, за да добие успех в младежкия състав.

Дългосрочен план – планиране на 3-5 последващи години за достигане на конкретните цели. Дългосрочният план трябва да съответства на една от стъпките от генералния план, за да се достигне до глобалната цел. За баскетболиста дългосрочният план може да включва записване в академията на известен треньор с цел развитие на спортните си умения под негово ръководство и победи в състезанията с младежкия отбор и  подписване на договор с професионален клуб.

Краткосрочен план – план за няколко седмици или месеца. Той е достатъчно конкретен – да постъпи в добро училище, да намери опитен треньор, да работи върху физическата подготовка и да се реализира в състезанията. Това е краткосрочният план.

План за деня е върха на пирамидата на Франклин. Това е най-малката единица в достиженията на глобалната цел. В контекста на избраният пример това е тренировка за вкарване на кош от различни дистанции.

Пирамидата на Франклин помага да се планира целия живот. Преследването на жизнени цели и избора на средства е неограничен. Но за да се постигнат целите, има нужда от конкретни действия, които да се структурират и опишат.