Скритите причини за конфликтите на работа

Причините за конфликтите, когато сте на работа, са от различно естество. Важно е те да бъдат анализирани, защото тези конфликти нямат само външна изява с определените поведенчески реакции, необходимо е да се търси вътрешно причинно-следствената връзка, която е основен фактор за конфликтите. Някои от по-често срещаните външни причини са:

  • Различни шумове – силно говорене, кашляне, щракане с химикалката, потропване с крака и др.
  • Движението в офис пространството – въртене или продължително клатене на стола, постоянно ставане и обикаляне около колегите, отваряне на прозорци, врати;
  • Поведението на колегите – прекалено общителни, конфликтни, интриганти, клюкари;
  • Различните миризми – силни парфюми, неприятни аромати;
  • Монотонната работа, еднообразието, кратките срокове за изпълнение.

Работата в офис е изтощаваща, особено ако има нощни смени или се работи по-продължително време от фиксираното, което води до повишаване на чувствителността и към най-малките детайли на работното място. Честите конфликти между служителите са прикрити зад усмивки, лицемерничене и интриги.

Информацията основно е, че служителите са сплотен екип, който работи ефективно, но дали е така?

Конфликтите в някои офиси са почти непрестанни и колкото и човек да желае да се дистанцира от тези конфликти, той неусетно е въвлечен в тях.

Скрити причини за конфликтите:

  • Основно това е личният живот на всеки човек от екипа. Щастливият човек не търси конфликти – ако нещо да не му харесва, той ще погледне на него от хубавата му страна или ще отреагира с шега.
  • Хората, които са нещастни или имат проблеми с колегите си, със семейството си, с приятелите и т.н, често са провокатори на конфликтни ситуации в офиса. Може и несъзнателно да го правят, но те се чувстват щастливи, като правят нещастни хората, с които работят. В случая никой не печели, а най-много губи работодателят, защото нивото на работа се забавя и качеството намалява.
  • Възможността на служителите да споделят проблемите си e добра предпоставка за подобряване на психологическия климат на работа.
  • Конфликтните ситуации понякога обхващат по-дълъг период от време и ако усетите, че сте тревожни, стомахът ви е свит, не ви се ходи на работа, но не желаете да я напускате, и имате нужда да споделите с някого, без да натоварвате Вашите близки с професионалните си проблеми, изберете психолог.
  • Има различни модели на поведение за справяне с конфликтните ситуации, но за да бъдат успешно приложени, е необходимо индивидуален подход, тъй като условията на възникване и хората, участващи в проблемната история, са различни.

Когато хората работят в по-малки екипи и има създадени приятелски взаимоотношения между тях, общи теми на разговор, положителна мотивация за работа, и най-важното – готини мениджъри, работният ден преминава неусетно и леко за всички, когато взаимно си помагат, смеят и, забавлявайки се, работят качествено.  Екипната работа е важен фактор, за да може конфликтите по-лесно да бъдат преодоляни. Винаги има противоречия между хората, но е страхотно, когато те са градивни за страните, включени в тях.

Когато някои хора отиват на работа, затворени в себе си, и имат рутинни задачи, кратки срокове и нямат приятелски кръг, конфликтните ситуации са по-често срещани. В някои фирми има назначени психолози, които съдействат конфликтите и интригите да намаляват, като работят с хората директно или индиректно. При част от служителите чувството, че компанията се интересува от тях като личности, не само като работници, вълнува се от проблемите им, от идеите им, помага на тези хора да бъдат много по-ефективни и по-мотивирани за работа. Вертикалната система в корпоративния свят, в който мениджърите или собственикът няма как да обхванат хилядите служители, работещи за организацията, пропуска факта, че мениджърите могат да бъдат много по-печеливши, ако се вслушат в служителите си. Някои от служителите имат идеи, които са ефективни, но поради една или друга причина се притесняват да ги споделят. Ако 1000 души споделят идеите си, това означава, че те се чувстват значими и оценени като служители. Ако половината от идеите са ефективни, това би довело до подобряване на ефективността на работата, икономии на разходи и увеличаване на печалбите.