Професонален стрес

Професионалният стрес е често срещано състояние, което има негативно или положително  влияние върху личността. Работната среда изисква постоянна адаптация и реадаптация, поради междуличностните проблеми, конфликтните ситуации, кратките срокове и т.н., които са  предпоставка за възникването му.

Влиянието на стреса променя редица показатели на биохимичното, физиологичното и психологичното състояние на човека. Изменения настъпват в  поведението, в качеството на професионалната дейност, когнитивните функции, като стресът повлиява и на субективната оценка на ситуациите в ежедневието:

 • повишена уморяемост;
 • тревожност, нервност;
 • проблеми със съня – кошмари, трудно заспиване, бълнуване и т.н.;
 • спазми в стомаха;
 • бързо и ритмично сърцебиене;
 • треперене;
 • поява на студена пот;
 • напрягане на мускулите.

 

Определени ситуации по категоричен начин изискват и налагат на човека да се вгражда и адаптира към обкръжаващата го действителност, независимо от личните предпочитания. Личността трябва не само да се подчинява  и приспособява към динамиката на работата, а да развива в себе си способности и правилна ориентация към  самоусъвършенстване на качествата, уменията, знанията, които притежава.

Когато се нарушава психическата устойчивост, се наблюдават състояния от обикновен психичен дискомфорт до пълна дезориентация на психичните процеси. Възникват т.нар. гранични заболявания – преневрози, отклонения в поведението, появяват се различни зависимости (хазарт, наркотици) и др. Променящото се психично състояние оказва влияние върху соматичната сфера, което може да има решаващо значение в генезата на някои заболявания преди всичко от психосоматичния кръг.

Социалнопсихичният климат е един от факторите, който може да е предпоставка и да доведe до хроничен стрес. Макар и косвени, някои признаци дават неговата точна характеристика. Това са честата смяна на работни места, закъсненията и отсъствията, данните от личния лекар, забележките и препоръките по време на екипните срещи. Причините обуславящи психичната атмосфера на работното място, са компетентността на изпълнителите, тяхната психична съвместимост при изпълнение на екипните задачи и личността на ръководителя. Най-важните стимули, от който зависи самочувствието и ефективността на работата на отделната личност и екипа, а оттам и човешкото здраве, са не само стилът и методите на ръководството, но и взаимодействието между служителите.

Не винаги стресът има отрицателно въздействие върху организма на човека. При хроничен стрес е препоръчително да се потърси специалист, но ако стресът е периодичен, той може да е от полза, защото въздействието му става положително.

 • Повишава се интелектуалната способност;
 • Увеличава се имунитета и организмът се подготвя да се справи с предстоящи опасни ситуации;
 • Под влияние на стреса човек е по-устойчив и по-уверен при решаването на проблеми;
 • Стресът е важен фактор за еволюционните процеси, защото засилва способността на живите организми към оцеляване.

 

“Добрият учител, остава ученик цял живот”

Китайска мъдрост