Мислите, Събеседвате или Действате? – ТЕСТ

Тест, определящ поведението на човека, създаден от психолога Н. Н. Оброзов. Изберете един от трите
отговора, съответстващ на вашето мислене, преживяване и поведение.
След като попълните теста и го изпратите на e-mail: office@krasena.com, ще получите резултата от теста.

Благодаря Ви!

Линк към теста –

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepgPTo2K_xuS_MPhcT5CnOKqv70ZbqfOTBeGjn2dcNSfrQQg/viewform?c=0&w=1